Source Code แฝงร่างขวางนรก

Source Code แฝงร่างขวางนรก


HD |   หนังฝรั่ง

เรื่องราวของนายทหาร กัปตันโคลเตอร์ สตีเว่นส์ (เจค จิลเลนฮาล) ตื่นขึ้นมาบนร่างกายของชายที่เขาไม่รู้จัก และถูกมอบหมายภารกิจในการหามือวางระเบิดบนรถไฟสายชิคาโก้ให้พบ ซึ่งนี่ไม่ใช่ภารกิจที่เขาคุ้นเคยมาก่อน!! โคลเตอร์ สตีเว่นส์ จำเป็นต้องเรียนรู้การทำงานภายใต้องค์กรที่มีชื่อว่า “Source Code” ที่สามารถส่งเขาเข้าไปอยู่ในร่างกายของชายคนหนึ่ง ที่โดยสารรถไฟขบวณนั้นในช่วง 8 นาทีสุดท้ายของชีวิต โคลเตอร์ จำเป็นต้องเข้า-ออกร่างกายชายคนดังกล่าวในช่วงเวลานั้นหลายต่อหลายครั้ง เพื่อที่เขาจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ และสามารถหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดครั้งใหญ่ในชิคาโก้


วีดีโอหลักTop